чи можна їздити по автомагістралі?

 
 

чи можна їздити по автомагістралі?
Приводом для цієї публікації стала дискусія, яка відбулась у одній із соціальних мереж (strava.com) у коментарях під публікацією однієї з покатеньок (https://www.strava.com/activities/716344108#comments). Все б і нічого, але маршрут покатеньки пролягав, в тому числі, по відтинку Київ-Бориспіль автодороги Київ-Харків, а як відомо, цей відтинок є єдиною в Україні автомагістраллю і дискусія відбулась у зв’язку з тим, що її учасники розійшлись у своїх позиціях щодо того, а чи можна, відповідно до чинних в Україні Правил дорожнього руху (далі – ПДР), їздити велосипедом на тому самому відтинку (автомагістралі) Київ-Бориспіль.

Насправді, підпункт б) пункту 6.6. ПДР говорить наступне:

6.6. Велосипедисту забороняється:

….

б) рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

Відповідно, учасники дискусії висловили дві позиції:

1)      Їздити по автомагістралях і дорогах для автомобілів не можна (і крапка)

2)      Їздити по автомагістралях і дорогах для автомобілів можна, якщо поруч немає облаштованої велосипедної доріжки.

Пошук в інтернеті видає кілька спеціалізованих (велосипедних) форумів, на яких є просто цитата вищезазначеного пункту ПДР, а на одному з них, без будь-якої аргументації, наводиться позиція № 1 з вищезазначеного переліку.

Отже, давайте розберемо ситуацію «по кісточках» для з’ясування, а хто ж має рацію, яка позиція правильна.

Як відомо, ПДР затверджено Постановою Кабінету міністрів України (далі –КМУ) від 10 жовтня 2001 р. № 1306, але Постанова є підзаконним нормативно-правовим актом (далі – НПА), отже, має бути ще й закон і він є, та не один. Перш за все - це Закон України «Про дорожній рух», а другий закон - це Закон України «Про автомобільні дороги». Крім того, слід пам’ятати, що відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України: «Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.» Таким чином, ми маємо вивчити ще й Конвенцію про дорожній рух, ратифіковану УРСР 25.04.74.

Таким чином,Нарешті з переліком НПА ми визначились, тепер нам необхідно визначитись з термінологією, оскільки не оперуючи одними і тими ж визначеннями  щодо одного і того самого об’єкту, ми ніколи не зможемо дійти згоди у поставленому питанні. Отже, далі я наведу терміни, якими ми будемо користуватись із зазначенням джерела, з якого цей термін було взято, а також, буде наведено декілька визначень одного і того ж терміну, якщо вони міститимуться у різних НПА, але оперувати я буду тим визначенням, яке наведено у НПА вищої сили (Постанова-Закон-Міжнародний договір).

Автомагістраль, відповідно до Конвенції, це:

j) термин "автомагистраль" означает дорогу, специально построенную и предназначенную для движения автотранспортных средств, которая не обслуживает придорожных владений и которая:

i) за исключением отдельных мест или во временном порядке имеет для обоих направлений движения отдельные проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой, не предназначенной для движения, или, в исключительных случаях, другими средствами;

ii) не имеет пересечений на одном уровне ни с дорогами, ни с железнодорожными или трамвайными путями, ни с пешеходными дорожками;

iii) специально обозначена в качестве автомагистрали;

Відповідно, Дорогою Конвенція називає:

d) термин "дорога" означает всю полосу отвода любой дороги или улицы, открытой для движения (поняття “смуга відводу” слід шукати у ДБН В.2.3-16:2007 Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг)

e) термин "проезжая часть дороги" означает часть дороги, обычно используемую для движения транспортных средств; дорога может иметь несколько проезжих частей, четко разграниченных, в частности разделительной полосой, или находящихся на различных уровнях;

f) на проезжей части, где крайняя полоса или крайние полосы движения или велодорожки предназначены для движения определенных транспортных средств, термин "край проезжей части" означает для других пользователей дороги край остальной части дороги;

g) термин "полоса движения" означает любую из продольных полос, на которые может быть разделена проезжая часть дороги, обозначенных или не обозначенных посредством продольной разметки, но имеющих ширину, достаточную для движения в один ряд автомобилей, иных, чем мотоциклы;

g-бис) термин "велосипедная полоса движения" означает полосу проезжей части, предназначенную для велосипедистов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки;

g-тер) термин "велосипедная дорожка" означает отдельную дорогу или часть дороги, предназначенную для велосипедистов и обозначенную соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги;

l) термин "велосипед" означает любое транспортное средство, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение исключительно мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности с помощью педалей или рукояток;

v) термин "водитель" ("погонщик") означает всякое лицо, управляющее транспортным средством, автомобилем и т.д. (включая велосипеды) или ведущее по дорогам скот, стада, упряжных, вьючных или верховых животных;

Статья 25

Автомагистрали и дороги подобного рода

1. На автомагистралях, а также на специальных выездах на автомагистрали и съездах с них, обозначенных как автомагистрали:

a) запрещается движение пешеходов, животных, велосипедов, велосипедов с подвесным двигателем, если они не приравнены к мотоциклам, и всех транспортных средств, иных, чем автомобили и их прицепы, а также автомобилей и их прицепов, конструктивная скорость которых не может достигать на ровной дороге определенной величины, установленной национальным законодательством, но которая не должна быть менее 40 км (25 миль) в час;

Статья 27

Особые правила, касающиеся водителей велосипедов, велосипедов с подвесным двигателем и мотоциклов

1. Несмотря на положения пункта 3 статьи 10 настоящей Конвенции, Договаривающиеся стороны или их территориальные подразделения могут не запрещать водителям велосипедов передвигаться по несколько человек в ряд.

2. Водителям велосипедов запрещается передвигаться, не держась за руль, по крайней мере, одной рукой, использовать другие транспортные средства в качестве буксира или перевозить, буксировать или толкать предметы, которые могут помешать управлению или представляют опасность для других пользователей дороги. Аналогичные положения применяются к водителям велосипедов с подвесным двигателем и мотоциклов, но, помимо этого, они должны держать руль обеими руками, за исключением тех случаев, когда необходимо подать предписанный в соответствии с Конвенцией сигнал.

3. Водителям велосипедов и велосипедов с подвесным двигателем запрещается перевозить пассажиров; однако Договаривающиеся стороны или их территориальные подразделения могут разрешить отступления от этого положения и, в частности, разрешить перевозку пассажиров на дополнительном сиденье (сиденьях), оборудованном на велосипеде. Водителям мотоциклов разрешается перевозить пассажиров только в коляске (если таковая имеется) и на дополнительном сиденье, которое может быть оборудовано позади водителя.

4. При наличии велосипедных полос движения или велосипедных дорожек Договаривающиеся Стороны или их территориальные подразделения могут запретить водителям велосипедов передвигаться по проезжей части вне велосипедной полосы движения или велосипедной дорожки. В этом случае они могут разрешить водителям велосипедов с подвесным двигателем передвигаться по велосипедной полосе движения или велосипедной дорожке и, если они сочтут это необходимым, запретить им передвигаться по проезжей части вне велосипедной полосы движения или велосипедной дорожки. Национальное законодательство должно определить, при каких условиях другие участники дорожного движения могут использовать велосипедные полосы движения или велосипедные дорожки либо пересекать их, обеспечивая при этом постоянную безопасность велосипедистов.

5. Использование официально утвержденных защитных шлемов является обязательным для водителей и пассажиров мотоциклов и велосипедов с подвесным двигателем, с учетом исключений, предусмотренных в национальном законодательстве.

Відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» (далі – ЗУ «Про автомобільні дороги)

автомобільна дорога - лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів;

проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів;

смуга руху - смуга проїзної частини, позначена або не позначена розміткою, яка має ширину, визначену нормами для руху транспорту в один ряд;

Стаття 35 ЗУ «Про автомобільні дороги» говорить таке:

Стаття 35. Організація руху велосипедів, гужового транспорту та прогону тварин

Рух велосипедів, гужового транспорту, вершників і нав'ючених тварин та прогін домашніх тварин організується з використанням дублюючих шляхів, узбіч, а на автомобільних дорогах державного значення - обмежується.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про автомобільні дороги»:

Стаття 8. Класифікація автомобільних доріг загального користування

Автомобільні дороги загального користування поділяються на автомобільні дороги державного та місцевого значення.

Автомобільні дороги державного значення підрозділяються на міжнародні, національні, регіональні та територіальні.

Ч. 7 ст. 8 ЗУ «Про автомобільні дороги» говорить наступне: Перелік доріг державного значення, у тому числі їх ділянок, що суміщаються з вулицями міст та інших населених пунктів і фінансуються з державного бюджету, затверджує Кабінет Міністрів України один раз на три роки.

Відповідно до Додатку до постанови КМУ від 16 вересня 2015 р. № 712

автомобільну дорогу Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) М-03 віднесено до Міжнародної дороги.

Відповідно до ЗУ «Про дорожній рух»:

Стаття 19. Основні права і обов'язки велосипедистів і погоничів тварин

Особи, які керують велосипедами без двигунів, мають право:

їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Відповідно до ПДР:

автомагістраль - автомобільна дорога, що:

- спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї;

- має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою;

- не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин, має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою (це відмінність від Конвенції);

- позначена дорожнім знаком 5.1;

автомобільна дорога, вулиця (дорога) - частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);

велосипед - транспортний засіб, крім інвалідних колясок, що приводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому;

велосипедист - особа, яка керує велосипедом;

велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 4.12;

край проїзної частини (для нерейкових транспортних засобів) - видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзній частині в місці її прилягання до узбіччя, тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної або пішохідної доріжки;

крайнє положення на проїзній частині - положення транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини (середини проїзної частини або розділювальної смуги), яка не дає можливості рухатися попутному транспортному засобу (у тому числі двоколісному) ще ближче до краю проїзної частини (середини проїзної частини або розділювальної смуги);

проїзна частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги;

смуга руху - поздовжня смуга на проїзній частині завширшки щонайменше 2,75 м, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів;

узбіччя - виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, велосипедних доріжок або у разі неможливості пересуватися по них), гужових возів (саней);

Тепер, коли з ми визначились з усіма термінами, що можуть нам допомогти у пошуку відповіді на питання, поставлене на початку тексту, можемо перейти до аналізу цих норм.

Перш за все, слід звернути увагу, що транспортні (в т.ч. велосипеди) засоби можуть рухатись лише по проїзній частині дороги, але для велосипедистів існує обмеження - вони зобов’язані використовувати велосипедну доріжку, в разі її наявності.

Друге - у випадку, якщо велосипедної доріжки немає, а дорога має статус “автомагістраль” або “автомобільна дорога” (позначена дорожнім знаком 5.3 "Дорога для автомобілів"), велосипедсит може використовувати для руху…. узбіччя.

 

Виходячи з вищевикладеного, є простий висновок - мають рацію обидві сторони спору - рухатись автомагістраллю велосипедист не має права (значення “рухатись”, що, означає: пересуватись проїзною частиною дороги), але оскільки питання для велосипедистів актуальне не тільки з огляду на “теорію”, а більше з огляду “практики” то по автомагістралі (та/або дорогою для автомобілів) велосипедист може рухатись по узбіччю. На “бориспільській” трасі узбіччя є і обмежене праворуч “відбійником”, ліворуч - суцільною лінією дорожньої розмітки, якою позначено край проїзної частини дороги (крайньої правої або ж “першої” смуги руху).


 Создан 27 сен 2016  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
Погода в Украине Погода в Украине